Privacy statement.

Bij Pink Orange doen wij er alles aan om uw verwachtingen te overtreffen. Een spetterende feestavond, een onvergetelijke incentive of een verrassend congres, het kan allemaal! Daar hebben we echter wel wat informatie voor nodigVoordat de AVG wetgeving bestond was het voor ons al vanzelfsprekend om vertrouwelijk om te gaan met deze informatie.

Wilt u meer weten over onze privacyregels? Bekijk dan ons privacy statement hieronder.

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen. Over uw persoonsgegevens maar ook over feestelijkere zaken.

Tot snel!

Team Pink Orange

1. Algemeen

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de websites van Pink Orange, de klanten van Pink Orange en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Pink Orange en verder alle personen van wie Pink Orange persoonsgegevens verwerkt.

2. Persoonsgegevens

Wij gebruiken enkel persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Dit kan zijn per e-mail, sms, apps of op andere wijze. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om een eventuele overeenkomst te sluiten en deze zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt voor zowel (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Pink Orange verwerkt uw persoonsgegevens voor deelname aan een evenement. In veel gevallen vragen we u de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer van de deelnemer, geslacht en geboortedatum. Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het ontwikkelen en organiseren van een evenement of eventcampagne.

3. Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek. Indien u klant bent (of wij van u) dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

4. Inschakeling van derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe gecertificeerde datacentra voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze hosting provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Voor een juiste, efficiënte opslag en verwerking maken wij ook gebruik van een gecertificeerd CRM-systeem dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van cybersecurity.

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

6. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit privacy statement kan de betrokkene contact opnemen met Pink Orange. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen in het Privacy statement

Pink Orange behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Pink Orange adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.